Negatief zelfbeeld


Hoe herken je een negatief zelfbeeld?

Een aantal kenmerken van onzekerheid:

  • Het gevoel hebben niets waard te zijn
  • Het gevoel hebben niets te kunnen
  • Voortdurend gevoel hebben tekort te schieten
  • Erg kritisch op jezelf zijn
  • Gevoelig zijn voor de mening van anderen
  • Opkijken tegen andere mensen


Negatief spiraal

Een negatieve zelfbeeld kan ervoor zorgen dat positieve informatie uit je omgeving niet meer binnen komt. Hierdoor kan je in een negatieve spiraal terecht komen waarbij je een steeds slechter beeld van jezelf krijgt en erg onzeker wordt. Het kan je persoonlijke ontwikkeling flink in de weg staan, je mogelijk weerhouden van het maken van bepaalde stappen in je leven.


Ombuigen van je negatieve zelfbeeld

Ik kan je helpen je negatieve zelfbeeld om te buigen naar een positiever zelfbeeld. In de therapie zullen we je zelfbeeld in kaart brengen, onderzoeken hoe het ontstaan is en welke factoren een rol spelen bij het in stand houden ervan. Ik leer je inzien dat je zelfbeeld beïnvloed wordt door je eigen gedachten, en die gedachten niet altijd gebaseerd zijn op de waarheid. Met behulp van inzichten en oefeningen zorgen we er voor dat jouw zelfbeeld verandert. Je zal beter in je vel zitten en meer zelfvertrouwen hebben.

Heb je vragen over een negatief zelfbeeld of de behandeling daarvan? Neem vrijblijvend contact op via mail: [email protected] of bel naar 06-28328128.